Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Thứ ba - 02/10/2018 12:08
IMG 20181002 115900 (1)
IMG 20181002 115900 (1)
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỢNG CÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
 
DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018-2019
                       
1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể:              
Stt Tên đơn vị Đăng ký danh hiệu thi đua Đăng ký hình thức khen thưởng Ghi chú
Tập thể Lao động tiên tiến Tập thể Lao động suất sắc Cờ thi đua của UBND Thành phố Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT Cờ thi đua của TTCP Bằng khen của UBND Thành phố Bằng khen của Bộ GD&ĐT Bằng khen của TTCP Huân chương LĐ hạng 3
1 MN Phượng Cách   x                
2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân:              
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác Đăng ký danh hiệu thi đua Đăng ký hình thức khen thưởng Ghi chú
Lao động tiên tiến CSTĐ cơ sở CSTĐ cấp Thành phố Bằng khen của UBND Thành phố Bằng khen của Bộ GD&ĐT Bằng khen của TTCP
1 Đào Thị Loan 14/8/1973 Hiệu trưởng MN Phượng Cách x x          
2 Nguyễn Ngọc Anh 4/1/1984 P.Hiệu trưởng MN Phượng Cách x x          
3 Đào Thị Thoa 09/09/1973 P.Hiệu trưởng MN Phượng Cách x x          
4 Hoàng Thị Luyến 28/02/1986 Giáo viên MN Phượng Cách x            
5 Nguyễn Thị Trang 21/11/1985 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
6 Trần Thị Nguyệt Ánh 21/9/1986 Giáo viên MN Phượng Cách x            
7 Đinh Thị Hạnh 11/06/1985 Giáo viên MN Phượng Cách x            
8 Nguyễn Thị Tuyết 15/08/1983 Giáo viên MN Phượng Cách x            
9 Đinh Thị Minh Nguyệt 9/7/1983 Giáo viên MN Phượng Cách x            
10 Nguyễn Thị Phượng 25/05/1976 Giáo viên MN Phượng Cách x            
11 Dương Thị Tuyết 21/11/1963 Giáo viên MN Phượng Cách x            
12 Dương Thị Ánh 29/08/1965 Giáo viên MN Phượng Cách x            
13 Nguyễn Thị Thảo 24/9/1970 Giáo viên MN Phượng Cách x            
14 Dương Thị Anh 09/08/1965 Giáo viên MN Phượng Cách x            
15 Phùng Thị Hồng 14/01/1969 Giáo viên MN Phượng Cách x            
16 Nguyễn Thị Cường 16/06/1974 Giáo viên MN Phượng Cách x            
17 Nguyễn Thị Cúc 13/11/1975 Giáo viên MN Phượng Cách x            
18 Vương Thị Hồng Vân 14/02/1984 Giáo viên MN Phượng Cách x            
19 Phùng Thị Xuyên 30/10/1986 Giáo viên MN Phượng Cách x            
20 Nguyễn Thị Mậu 13/10/1988 Giáo viên MN Phượng Cách x            
21 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 4/12/1988 Giáo viên MN Phượng Cách x            
22 Dương Thị Thoa 09/6/1992 Giáo viên MN Phượng Cách x            
23 Nguyễn Thị Nhẫn 10/12/1984 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
24 Nguyễn Thị Hạnh 14/7/1994 Giáo viên MN Phượng Cách x            
25 Dương Thị Giang 23/12/1989 Giáo viên MN Phượng Cách x            
26 Nguyễn Thị Huế 18/08/1990 Giáo viên MN Phượng Cách x            
27 Nguyễn Thị Ninh 7/2/1994 Giáo viên MN Phượng Cách x            
28 Nguyễn Thị Phương 27/8/1991 Giáo viên MN Phượng Cách x            
29 Đỗ Thị Hợp 10/09/1986 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
30 Kiều Thị Thu Chinh 07/10/1979 Giáo viên MN Phượng Cách x            
31 Nguyễn Thị  Thuý Vân 19/12/1990 Giáo viên MN Phượng Cách x            
32 Nguyễn Thị Mai 11/10/1985 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
33 Nguyễn Thị Hoài Anh 20/10/1988 Giáo viên MN Phượng Cách x            
34 Nguyễn Thị Tuyết Trang 22/4/1993 Giáo viên MN Phượng Cách x            
35 Phùng Thị Hạnh 3/9/1987
Giáo viên
MN Phượng Cách x x          
36 Tô Thị Lan Phương 15/12/1992 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
37 Đôn Thị Hạnh 10/6/1983 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
38 Dương Ngọc Thuý 9/7/1992 Giáo viên MN Phượng Cách x            
39 Phan Thị Tuyết 28/11/1993 Giáo viên MN Phượng Cách x            
40 Nguyễn Hồng Phương 24/3/1982 Giáo viên MN Phượng Cách x            
41 Nguyễn Thị Huyền 07/06/1991 Giáo viên MN Phượng Cách x x          
42 Dương Thị Mai Anh 14/05/1989 Giáo viên MN Phượng Cách x            
43 Đôn Thị Hà 11/08/1985 Giáo viên MN Phượng Cách x            
44 Đào Thị Anh  28/2/1989 Y tế MN Phượng Cách x            
45 Nguyễn Thị Hiền 31/5/1987 Kế toán MN Phượng Cách x x          
46 Nguyễn Thị Phương 17/01/1985 Văn thư MN Phượng Cách x            
47 Nguyễn Thị Thu Hoài 07/01/1986 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x x          
48 Dương Thị Hạnh  13/09/1984 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
49 Nguyễn Thị Tĩnh 03/01/1986 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
50 Nguyễn Thị Hồng Lý 18/10/1982 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
51 Dương Thị Dung 29/6/1986 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
52 Dương Thị Huệ 01/09/1992 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
53 Đỗ Thị Ngọc Mai 25/8/1992 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
54 Nguyễn Thị Thu 27/01/1987 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
55 Nguyễn Thị Kim 09/07/1989 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
56 Nguyễn Thị Nam 11/07/1990 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x x          
57 Ng. Thị Kiều Thơm 10/05/1990 NV nuôi dưỡng MN Phượng Cách x            
58 Nguyễn Ngọc Thúy  05/01/1993  Giáo viên MN Phượng Cách x            
59 Nguyễn Thị Hiền  21/10/1993  Giáo viên MN Phượng Cách x            
60 Lê Thị Thu Bảy   29/8/1990  Giáo viên MN Phượng Cách x            
61 Nguyễn Ngọc Diễm  17/6/1996  Giáo viên MN Phượng Cách x            
62 Dương Chí Dũng 29/8/1971 Bảo vệ MN Phượng Cách x            
63 Lương Khánh Tôn 12/11/1980 Bảo vệ MN Phượng Cách x            
64 Phùng Văn Dũng 27/10/1986 Bảo vệ MN Phượng Cách x            
65 Phùng Văn Hoạch 20/07/1995 Bảo vệ MN Phượng Cách x            
66 Nguyễn Thị Luyến 01/06/1980 Giáo viên MN Phượng Cách x            
Tổng 66 14          
                Quốc Oai, ngày 01 tháng 10 năm 2018      
  T/M. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN         HIỆU TRƯỞNG      
  CHỦ TỊCH         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      
                       
                       
  Nguyễn Ngọc Anh     Đào Thị Loan  

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

số 78: KHUBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:17

40/KH-PGDDT

KH thực hiện an toàn giao thông năm 2019

Thời gian đăng: 12/03/2019

lượt xem: 58 | lượt tải:25

TT17/2009 và TT28/2016

chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:28

TT55/2011/TT-BGDĐT

Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:25

TT48/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:27

QĐ/GDMN

quy chế nuôi dạy trẻ năm 2011 và bản bổ sung năm 2016

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 58 | lượt tải:45
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Ảnh mới
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay121
  • Tháng hiện tại67,988
  • Tổng lượt truy cập1,161,017
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây